12+
тысячелетие Казани
КАЗАН |
 сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
 
Казан \ спорт \ Спорт-сәламәтләндерү туризмы үсеше һәм проблемаларын хәл итүгә багышланган конференция булачак

21.10.05

Спорт-сәламәтләндерү туризмы үсеше һәм проблемаларын хәл итүгә багышланган конференция булачак

Агымдагы елның 29-30 октябрь көннәрендә Казанда “Россия Федерациясенең спорт-сәламәтләндерү туризмы торышы, үсеш перспективалары һәм проблемалары” темасына Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе үтәчәк. Анда Физик культура, спорт һәм туризм федераль агентлыгы, ТР Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Россиянең туристлык-спорт берлеге вәкилләре катнаша.

Конференциянең максаты – спорт-сәламәтләндерү туризмының социаль әһәмиятенә игътибар уяту, тәҗрибә уртаклашу һәм халыкта  туризмның актив төрләренә, сәламәт тормыш алып баруга кызыксыну тудыру.

Конференция Россия спорт-сәламәтләндерү туризмы проблемаларын, халыкның киң массаларының туризм белән шөгыльләнүенә шартлар тудыруны, маршрут эшен алып бару, оешмаларның куркынычсызлыгын арттыруны тәэмин итүне, спорт туристик сәяхәтләр үткәрүне һәм башка мәсьәләләрне хәл итүгә багышланган. Шулай ук спорт-сәламәтләндерү туризмы үсешендә иҗтимагый оешмаларның роле, балалар һәм үсмерләр туризмы һәм дәүләтнең идарә структуралары, иҗтимагый оешмалар белән бәйләнеше, актив коммерция туризмы (экстремаль, экологик, рекреацион-сәламәтләндерү, мәдәни-танып белү һ. б.) һәм аның спорт-сәламәтләндерү туризмы белән бәйләнеше, кадрлар әзерләү, спорт-сәламәтләндерү туризмының социаль-икътисади, норматив, хокук һәм идарә нигезләре, маркетинг һәм менеджмент өлкәсе системасы һәм башка мәсьәләләр хакында сөйләшү булачак.

Анда катнашыр өчен физик культура, спорт һәм туризм буенча дәүләт органнарының җитәкче һәм белгечләре; спорт-сәламәтләндерү туризмы өлкәсендә эшләүче галимнәр, югары уку йортлары укытучылары, спорт, туристлык һәм белем бирү йортлары, туристик фирма вәкилләре, бизнес-структура, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, уку йортлары студентлары, аспирантлары һәм журналистлар чакырылачак.

Конференция кысаларында спорт-сәламәтләндерү туризмы өлкәсендә алдынгы Россия белгечләренең чыгышлары планлаштырыла, соңыннан иң уңышлы докладлар бастырылачак. Катнашучыларның докладлары 2005 елның 10 октябренә кадәр кабул ителгән. Докладта авторның исеме, эшли торган урыны, вазифасы, гыйльми дәрәҗәсе һәм спорт өлкәсендә мактаулы исемнәре күрсәтелергә тиеш.


моннан тыш укыгыз
 • Дүрт елдан соң килгән көтелгән җиңү
 • "Спартак" "Ак Барс"ка џљќњмчесен кайтарды
 • Туризм тљрлђре буенча республика беренчелеге старт ала
 • Кљрђшчелђр "Батыр"га ќыела
 • "Динамо-ТТГ" ќићњгђ иреште


 • бүлекнең барлык мәкаләләре
   
   
   сђясђт  икътисад  мђдђният  дин  архитектура  инфраструктура 
  шђџђр сулышыќђмгыятьшђрехлђршђџђр хуќалыгыбизнесфђн џђм мђгарифял паркыспорт
  1000 лет Казани даталарда
  шигърияттђ
  документларда
  саннарда
  љземтђлђрдђ
  ќырларда
  риваятьлђрдђ
  сыйлары
  rus | tat | eng
  «Мећьеллык сђхифђсе» сайты Федераль
  матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр
  агентлыгыныћ финанс ярдђме белђн тљзелде
  тамашалар
  туклану
  кунакханђлђр
  юл књрсђткеч
  кайда нђрсђ урнашкан
  матбугат
  русча-татарча сљйлђњлек кулланма
  котлау ќибђрњ
  СЫЛТАМАЛАР СЫЛТАМАЛАР
  ПРОЕКТ ТУРЫНДА ПРОЕКТ ТУРЫНДА
  БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР БЕЗНЕЋ ХЕЗМЂТЛЂР

  copyright © 2005

  Веб-сайтта урнаштырылган барлык мђгълњмат шђхси файдалану љчен исђплђнгђн џђм “Парадигма” нђшрият йортыныћ язма рљхсђтеннђн башка кулланыла яки таратыла алмый. Мђгълњматны тулысынча яки љлешчђ кулланган очракта сайтка сылтама ясау мђќбњри
  Безгђ языгыз info@1000kzn.ru

  Сайтны эшлђделђр: RiTE MEDiA интернет агентлык
  Дизайн: Сергей Васильев-Ботвинов